ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3457

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7