ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 55632

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 32