ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 163

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1