ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 28976

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 24