ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5066

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 14