ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 15678

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 18