ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4