ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7871

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9