ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4829

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5