ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 9783

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 10