ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 12384

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 12