ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6725

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7