ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ−ΛΕΧΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ−ΛΕΧΑΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 9850

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7