ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4187

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5