ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 23863

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 19