ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6458

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 12