ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 10321

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5