ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3917

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6