ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2834

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3