ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2606

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 17

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου / ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 100,00 1.107 17 17