ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2719

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 17

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά / Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ 54,45 1.168 10 10
3 Αναστ’οπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για την Ύδρα 39,67 851 6 6
1 Τσακίρης Εμμανουήλ του Αντωνίου / ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ 5,87 126 1 1