ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 39485
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 33
Δομή ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ
  • Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης
  • Τοπική Κοινότητα Καβύλης
  • Τοπική Κοινότητα Καστανεών
  • Τοπική Κοινότητα Ριζίων
  • Τοπική Κοινότητα Στέρνας
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
  • Τοπική Κοινότητα Γαλήνης
  • Τοπική Κοινότητα Ζώνης
  • Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος
  • Τοπική Κοινότητα Φυλακίου
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
  • Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος
  • Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων
  • Τοπική Κοινότητα Βάλτου
  • Τοπική Κοινότητα Θούριο Θουρίου
  • Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας
  • Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου
  • Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
  • Τοπική Κοινότητα Χανδρά
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
  • Τοπική Κοινότητα Άρζου
  • Τοπική Κοινότητα Δικαίων
  • Τοπική Κοινότητα Ελαίας
  • Τοπική Κοινότητα Θεραπειό
  • Τοπική Κοινότητα Κομάρων
  • Τοπική Κοινότητα Μαρασίων
  • Τοπική Κοινότητα Μηλέα
  • Τοπική Κοινότητα Ορμενίου
  • Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου
  • Τοπική Κοινότητα Πετρωτών
  • Τοπική Κοινότητα Πλάτης
  • Τοπική Κοινότητα Πτελέας
  • Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου