ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 12069

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 27

Δομή ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ:

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
  • Τοπική Κοινότητα Αγνάντων
  • Τοπική Κοινότητα Γραικικού
  • Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου
  • Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων
  • Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων
  • Τοπική Κοινότητα Λεπιανών
  • Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς
  • Τοπική Κοινότητα Ράμιας
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
  • Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου
  • Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης
  • Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου
  • Τοπική Κοινότητα Διστράτου
  • Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου
  • Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης
  • Τοπική Κοινότητα Καψάλων
  • Τοπική Κοινότητα Κεντρικού
  • Τοπική Κοινότητα Κυψέλης
  • Τοπική Κοινότητα Μεσούντας
  • Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου
  • Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
  • Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
  • Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Γαρνέλης Μαρίνος του Νικολάου / ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 29,79 2.516 4 51,73 3.155 12 16
4 Χασιάκος Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 35,91 3.033 5 48,27 2.944 1 6
3 Καραβασίλη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου / ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 29,62 2.501 4 4
1 Νάκης Ιωάννης του Νικολάου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 4,68 395 1 1