ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΠΕ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΠΕ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 920

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία / ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 84,61 643 11 11
1 Σκορδίλης Σταμάτιος του Χρήστου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 15,39 117 2 2