Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Κορινθίων με έδρα την Κόρινθο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κορινθίων β. Σαρωνικού γ. Σολυ-γείας δ. Ασσου – Λεχαίου ε. Τενέας, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Σικυωνίων με έδρα το Κιάτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Σικυωνίων β. Στυμφαλίας και γ. Φενεού, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με έδρα το Ξυλόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ευρωστίνης και β. Ξυλοκάστρου, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Βέλου – Βόχας με έδρα το Ζευγολατιό αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέλου β. Βόχας, οι οποίοι καταργούνται.

5. Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με έδρα το Λουτράκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Λουτράκιου – Περαχώρας β. Αγίων Θεοδώρων, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Νεμέας δεν επέρχεται καμία αλλαγή.

Γ. Ο δήμος Νεμέας χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)