Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Ναυπλιέων με έδρα το Ναύπλιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπλιέων β. Νέας Τίρυνθας γ. Μιδέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ερμιονίδας με έδρα το Κρανίδι αποτελούμενος από τους δήμους α.Ερμιόνης και β. Κρανιδίου, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Αργούς – Μυκηνών με έδρα το Αργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενος από τους δήμους α. Αργούς β. Νέας Κίου γ. Λέρνας δ. Μυκηναίων ε. Κουτσοποδίου στ. Λυρκείας και τις κοινότητες α. Αχλαδόκαμπου β. Αλέας οι οποίοι καταργούνται.

Β. Ο δήμος Επιδαύρου χαρακτηρίζεται ως ορεινός

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)