ΔΕΗ. Τελικές τιμές ρεύματος για ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ

ΔΕΗ. Οι τελικές τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος πράσινο, κίτρινο Ιανουαρίου 2024 και μπλε σταθερό για δώδεκα (12) μήνες (ετήσια διάρκεια)

 

ΔΕΗ. Τιμές για τα τιμολόγια ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ

 

ΠΡΑΣΙΝΟ

Οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Ιανουαρίου 2024 που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι:

Πάγιο: 5 ευρώ

Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έως 500 κιλοβατώρες0,13635 ευρώ η κιλοβατώρα

Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 500 κιλοβατώρες0,14595 ευρώ η κιλοβατώρα

Νυχτερινό: Για όλη την κατανάλωση: 0,11155 ευρώ η κιλοβατώρα

Στις παραπάνω αναγραφόμενες τελικές τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση 20% στις βασικές τιμές προμήθειας για τον Ιανουάριο 2024, καθώς κι η χρέωση του Μηχανισμού Διακύμανσης.

 

Από 01.01.2024 το Γ1/Γ1Ν Οικιακό (ΠΡΑΣΙΝΟ) είναι το Ειδικό Τιμολόγιο για Οικιακή Χρήση

 

 

ΚΙΤΡΙΝΟ

Οι τιμές για το κίτρινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Ιανουαρίου 2024 που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι:

Πάγιο: 5 ευρώ

Μηχανισμός Διακύμανσης: 0,00253 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έως 500 κιλοβατώρες0,12400 ευρώ η κιλοβατώρα – Τελική τιμή: 0,12653 ευρώ η κιλοβατώρα

Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 500 κιλοβατώρες0,16880 ευρώ η κιλοβατώρα – Τελική τιμή: 0,17133 ευρώ η κιλοβατώρα

 

Νυχτερινό: Για όλη την κατανάλωση: 0,10320 ευρώ η κιλοβατώρα – Τελική τιμή: 0,10573 ευρώ η κιλοβατώρα

Μηχανισμός Διακύμανσης: 0,00253 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Στις παραπάνω αναγραφόμενες τελικές τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση 20% στις βασικές τιμές προμήθειας για τον Ιανουάριο 2024, καθώς κι η χρέωση του Μηχανισμού Διακύμανσης.

 

Το κυμαινόμενο οικιακό προϊόν ΔΕΗ myHome 4All (ΚΙΤΡΙΝΟ)

 

 

ΜΠΛΕ

Οι τιμές για το μπλε (σταθερό) τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι:

Πάγιο: 5 ευρώ

Ημέρα: Για όλη την κατανάλωση: 0,17900 ευρώ η κιλοβατώρα

Νυχτερινό: Για όλη την κατανάλωση: 0,16900 ευρώ η κιλοβατώρα

 

To ΔΕΗ myHome Enter (ΜΠΛΕ σταθερό) είναι το βασικό οικιακό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας, 12μηνης διάρκειας, που σας προσφέρει ενιαίο πάγιο, ξεκάθαρη, απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς κλίμακες και ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας