Category: Δήμοι – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Αιρετοί. Αντιμισθία αιρετών.

Αντιμισθία αιρετών 1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο. 2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων …
Καλλικράτης

Δήμαρχοι ορεινών δήμων. Μη αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας

NOMOΣ 4312/2014 – ΦΕΚ A 260 – 12.12.2014 Άρθρο 13 Για τους εκλεγέντες Δημάρχους «ορεινών Δήμων», όπως αυτοί αναφέρονται ονομαστικά στο ν.  3852/2010 (Α 87), δεν αναστέλλεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα αν ο πληθυσμός του Δήμου είναι …
ΟΤΑ

Πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ 2014-2019

Αριθμ. 41179 – ΦΕΚ B 2970 – 04.11.2014 Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) α βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 Καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή και …
ΟΤΑ

NOMOΣ 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση

NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Επιτροπές. Εκτελεστική Επιτροπή. Σύσταση και λειτουργία. Αρμοδιότητες

Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό …
kallikratis.org

Δήμοι. Δίκτυα δήμων

Δίκτυα δήμων και περιφερειών 1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής …
kallikratis.org

Δήμοι. Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του Νομού

Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του Νομού 1. Το υπηρετούν κατά την 1.1.2010 μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων, με …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Δημοτικό Συμβούλιο. Εκλογή προεδρείου. Αρμοδιότητες

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου 1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Ιδρύματα – νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται

Ιδρύματα – νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται 1. Τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο …
kallikratis.org

Δήμοι που χαρακτηρίζονται ως ορεινοί

Οι ορεινοί- μειονεκτικοί δήμοι NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85 Άρθρο 4 Ορεινοί Δήμοι. Αρμοδιότητες Το άρθρο 209 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 209 Αρμοδιότητες ορεινών δήμων 1. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται …