Περιφερειακή ενότητα ΠΑΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
   • ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
   • ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
    • Δημοτική Κοινότητα Ναούσης
    • Δημοτική Κοινότητα Πάρου
    • Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς
    • Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου
    • Τοπική Κοινότητα Κώστου
    • Τοπική Κοινότητα Λευκών
    • Τοπική Κοινότητα Μαρπήσσης