Περιφερειακή ενότητα ΛΗΜΝΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

 
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
   
  •   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
    
   • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
     
   • ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
     
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ
      
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Ατσικής
       
     • Τοπική Κοινότητα Βάρους
       
     • Τοπική Κοινότητα Δάφνης
       
     • Τοπική Κοινότητα Καρπασίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου
       
     • Τοπική Κοινότητα Σαρδών
       
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ
      
     • Δημοτική Κοινότητα Μούδρου
       
     • Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης
       
     • Τοπική Κοινότητα Καμινίων
       
     • Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Λύχνων
       
     • Τοπική Κοινότητα Παναγίας
       
     • Τοπική Κοινότητα Πλάκας
       
     • Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Ρωμανού
       
     • Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Φισίνης
       
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ
      
     • Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων
       
     • Τοπική Κοινότητα Θάνους
       
     • Τοπική Κοινότητα Κάσπακα
       
     • Τοπική Κοινότητα Κορνού
       
     • Τοπική Κοινότητα Πλατέος
       
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
      
     • Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων
       
     • Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
       
     • Τοπική Κοινότητα Κοντιά
       
     • Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης
       
     • Τοπική Κοινότητα Πεδινού
       
     • Τοπική Κοινότητα Πορτιανού
       
     • Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων