Περιφερειακή ενότητα ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
   • ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ4
     • Τοπική Κοινότητα Ανέζης
     • Τοπική Κοινότητα Βίγλας
     • Τοπική Κοινότητα Γαβριάς
     • Τοπική Κοινότητα Καλογερικού
     • Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας
     • Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου
     • Τοπική Κοινότητα Ράχης
     • Τοπική Κοινότητα Στρογγυλή
     • Τοπική Κοινότητα Ψαθοτοπίου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ
     • Δημοτική Κοινότητα Αρταίων
     • Τοπική Κοινότητα Κεραματών
     • Τοπική Κοινότητα Κωστακιών
     • Τοπική Κοινότητα Λιμίνης
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ( ΠΡΩΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ )
     • Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνα
     • Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσης
     • Τοπική Κοινότητα Γριμπόβου
     • Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
     • Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου
     • Τοπική Κοινότητα Δαφνωτής
     • Τοπική Κοινότητα Καμπής
     • Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης
     • Τοπική Κοινότητα Πιστιανών
     • Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής
     • Τοπική Κοινότητα Σκούπας
     • Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος
     • Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς
     • Τοπική Κοινότητα Καλοβάτου
     • Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών
     • Τοπική Κοινότητα Ρόκκας
     • Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων
   • ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
     • Τοπική Κοινότητα Δημαρίου
     • Τοπική Κοινότητα Διάσελλου
     • Τοπική Κοινότητα Κλειδίου
     • Τοπική Κοινότητα Πέτρας
     • Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
     • Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης
     • Τοπική Κοινότητα Βελεντζικού
     • Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου
     • Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ
     • Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Ελάτης
     • Τοπική Κοινότητα Καστανέας
     • Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης
     • Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου
     • Τοπική Κοινότητα Μηλιανών
     • Τοπική Κοινότητα Πηγών
   • ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
     • Τοπική Κοινότητα Αγνάντων
     • Τοπική Κοινότητα Γραικικού
     • Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου
     • Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων
     • Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων
     • Τοπική Κοινότητα Λεπιανών
     • Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς
     • Τοπική Κοινότητα Ράμιας
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
     • Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου
     • Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης
     • Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου
     • Τοπική Κοινότητα Διστράτου
     • Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου
     • Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης
     • Τοπική Κοινότητα Καψάλων
     • Τοπική Κοινότητα Κεντρικού
     • Τοπική Κοινότητα Κυψέλης
     • Τοπική Κοινότητα Μεσούντας
     • Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου
     • Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
     • Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
     • Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών
   • ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
     • Τοπική Κοινότητα Ακροποταμιάς
     • Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου
     • Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου
     • Τοπική Κοινότητα Περάνθης
     • Τοπική Κοινότητα Συκεών
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
     • Τοπική Κοινότητα Κομμένου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου
     • Τοπική Κοινότητα Σελλάδων
     • Τοπική Κοινότητα Φωτεινού
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ
     • Δημοτική Κοινότητα Πέτα
     • Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας
     • Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης