Περιφερειακή ενότητα ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
   • ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου
     • Τοπική Κοινότητα Αθανίου
     • Τοπική Κοινότητα Βασιλικής
     • Τοπική Κοινότητα Βουρνικά
     • Τοπική Κοινότητα Δραγάνου
     • Τοπική Κοινότητα Ευγήρου
     • Τοπική Κοινότητα Κομηλίου
     • Τοπική Κοινότητα Κονταραίνης
     • Τοπική Κοινότητα Μαραντοχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Νικολή
     • Τοπική Κοινότητα Σύβρου
     • Τοπική Κοινότητα Χορτάτων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Νυδρίου
     • Τοπική Κοινότητα Βαυκερής
     • Τοπική Κοινότητα Βλυχού
     • Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων
     • Τοπική Κοινότητα Πόρου
     • Τοπική Κοινότητα Φτερνού
     • Τοπική Κοινότητα Χαραδιατίκων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
     • Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής
     • Τοπική Κοινότητα Καρυάς
     • Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Καστού
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
     • Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικήτα
     • Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου
     • Τοπική Κοινότητα Απολπαίνης
     • Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου
     • Τοπική Κοινότητα Καριωτών
     • Τοπική Κοινότητα Κατούνης
     • Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
     • Τοπική Κοινότητα Ασπρογερακάτων
     • Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος
     • Τοπική Κοινότητα Εξανθείας
     • Τοπική Κοινότητα Καβάλου
     • Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων
     • Τοπική Κοινότητα Πινακοχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Σπανοχωρίου
   • ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
    • Τοπική Κοινότητα Βαθέως
    • Τοπική Κοινότητα Κατωμερίου
    • Τοπική Κοινότητα Σπαρτοχωρίου