Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 601131 51

Περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες :

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 292489 25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 76319 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 81936 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 150387 13