Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 353820 51

Περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες :

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 78134 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 46091 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 170239 24
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 59356 9