Ορισμός του οικισμού Δοξάτου ως ιστορικής έδρας του Δήμου Δοξάτου

Αριθμ. 25727 – ΦΕΚ B 2742 – 31.08.2016
Ορισμός του οικισμού Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου ως ιστορικής έδρας αυτού
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον οικισμό Δοξάτο της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ