Όλες οι πληρωμές της εβδομάδας επιδομάτων και συντάξεων

Όλες οι πληρωμές της εβδομάδας επιδομάτων και συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο εργασίας

 

Ο προγραμματισμός των καταβολών για την εβδομάδα

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

 – έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

 

(Ανακοίνωση για τις καταβολές από το υπουργείο εργασίας)

 

Πληρωμή συντάξεων

 

 

2. Από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

(Ανακοίνωση για τις καταβολές από το υπουργείο εργασίας)

 

3. Από τον ΟΠΕΚΑ

 

ΟΠΕΚΑ. Πληρωμή επιδομάτων και παροχών 

 

 

Όλες οι πληρωμές της εβδομάδας επιδομάτων και συντάξεων