Έδρες περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Αριθμ. 62090 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4702/24.07.2023
Ορισμός αριθμού εδρών περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4804/2021, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας

Άρθρο 1

Ο αριθμός εδρών των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 51 του ν. 4804/2021, ορίζεται ως ο αναγραφόμενος στους παρακάτω πίνακες: