ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1260

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2