ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4036

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8