ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4759

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9