ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6246

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3