ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1558

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2