ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6449

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3