ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2825

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4