ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6822

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7