ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4608

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5