ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7488

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 11