ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 11393

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 20