ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4842

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7