ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 10857

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 12